Sistem Penunjang Keputusan
(SPK)

Mata Kuliah Sistem Penunjang Keputusan
Dosen : Hajra Rasmita